parallax background

METODA MONTESSORI


Pedagogika Montessori

Pedagogika Marii Montessori to filozofia dotycząca rozwoju dziecka od jego narodzin aż po życie dorosłe. To zwarty system pedagogiczny, który obejmuje wszystkie sfery rozwoju człowieka. Podstawowym założeniem jest stwierdzenie, że każde dziecko jest inne i powinno rozwijać się zgodnie z indywidualnymi planami rozwojowymi. To wychowanie i edukacja opierają się na szacunku dla godności dziecka. Wychowanie rozumiane jest tu jako wspieranie i stałe podążanie za dzieckiem. Jego istotą jest doprowadzenie dziecka do samodzielności, niezależności od dorosłych, odpowiedzialności i miłości do świata.

Kim była Maria Montessori?

Silna i zdeterminowana osoba, która w czasach, kiedy kobiety nie miały prawa do wyższej edukacji skończyła studia. W 1896 roku ukończyła w na Uniwersytecie Rzymskim medycynę i stała się pierwszą kobietą – lekarzem. Już jako dr Montessori rozpoczęła pracę z małymi dziećmi. Dzięki obserwacji naukowej zdobyła wiedzę, jak funkcjonują dzieci w swoim środowisku. Stopniowo poznawała świat dziecka, odkrywając, co pozwala im wzrastać. Dostarczała im materiały edukacyjne i studiowała, w jaki sposób uczą się z nich korzystać. Ponadto zaobserwowała charakterystyczne fazy w rozwoju dziecka, które przebiegają w specyficzne i rozróżnialny sposób. Ważnym odkryciem dr Montessori była wolność i autonomia jakiej dziecko potrzebuje, by móc w pełni wykorzystać swój naturalny potencjał. Jej pedagogika jest silnie ugruntowana w biologii, psychologii, neurodydaktyce i antropologii. Chcąc stworzyć dzieciom przestrzeń do wzrastania w swoim czasie, zgodnie z naturą dziecka w 19 stworzyła swój pierwszy dom dziecięcy - Casa dei Bambini, a później kolejne. Wierzyła, że tylko poprzez edukację najmłodszego pokolenia można zmieniać świat, można kształtować nową jakość społeczeństwa, w którym króluje pokój, ludzie potrafią rozwiązywać konflikty i każdy może liczyć na godność i szacunek. Maria Montessori przez całe życie, w różnych miejscach na Ziemi obserwowała dzieci wciąż odkrywając ich duszę, serca i zapał do pracy. Wyniki tych badań pokazały, że bez względu na rasę, kraj, czy kulturę dzieci potrzebują takiego samego podejścia, co sprawia, że jej pedagogika jest uniwersalna i z powodzeniem stosowana na całym świecie. Od wielu lat cieszy się popularnością nie tylko w Europie. W Polsce znajduje coraz więcej zwolenników dzięki temu powstaje coraz więcej przedszkoli, szkół podstawowych, a nawet liceów. To filozofia, która uczy jak wychowywać dziecko zarówno w placówkach edukacyjnych jak i w domowym zaciszu.

PRZYGOTOWANE OTOCZENIE

Wyjątkowa sala

„...całe otoczenie przygotowane jest tak, by zachęcać dzieci, dokładnie tak samo jak w naturze kolorowe płatki kwiatów przyciągają owady, które mają wyssać ukryty w nich nektar.” M.Montessori
Zarówno przestrzeń, jak i materiał rozwojowy w placówkach Montessori są zaprojektowane i zorganizowane w taki sposób, by zaspokoić naturalną potrzebę aktywności, ruchu i manipulowania. W myśl zaleceń Marii Montessori, otoczenie zawiera liczne „impulsy” mające pobudzić dziecko do pro rozwojowego działania, sprzyjając jednocześnie koncentracji, dzięki czemu stwarza optymalne warunki do wystąpienia zjawiska polaryzacji uwagi. Proste formy, jasne i jednolite kolory oraz naturalne materiały w wystroju sal przedszkolnych, tworzą ciepłą, przyjazną atmosferę oraz zachęcają dzieci do aktywności, przyciągając ich uwagę. Sala jest w stonowanych kolorach a materiał Montessori jest najważniejszą częścią otoczenia przygotowanego specjalnie dla dzieci. Każda pomoc rozwojowa znajduje się w zasięgu dziecięcych rąk. Każda ma także swoje miejsce, aby dzieci korzystając z nich kształtowały poczucie odpowiedzialności za siebie i otoczenie.

Co zamiast zabawek i dlaczego?

„Specjalne” drewniane zabawki – to skojarzenie z metodą Montessori. Trafne, bo materiał do pracy to najczęściej drewniane przedmioty, bez których trudno wyobrazić sobie przedszkole Montessori. Pedagogika Montessori unika nadmiaru przedmiotów. W przedszkolu Montessori nie znajdziemy plastikowych, grających i migających zabawek, które zalewają dziś witryny dziecięcych sklepów. Staranny dobór pomocy pozwala uniknąć chaosu oraz sprawia, że niemalże każdy przedmiot, może uczynić je odkrywcą i pozwoli kroczyć naprzód z wewnętrzną siłą, będącą źródłem głębokiej satysfakcji. Pomoce charakteryzuje wysoka jakość wykonania oraz naturalne surowce (najczęściej drewno). Są one uporządkowane tematycznie, a cała przestrzeń jest zagospodarowana w sposób czytelny dla dziecka. Żadna inna metoda nauczania przedszkolnego i szkolnego nie dysponuje tak rozbudowanym zestawem pomocy. Maria Montessori opracowała go wraz ze swoimi uczniami, w oparciu o własne doświadczenia oraz osiągnięcia francuskich psychologów, Jeana Itarda i Edouarda Seguina.

Czy dzieci w przedszkolu Montessori pracują?

W przedszkolu Montessori dzieci uczą się i poznają nowe umiejętności w czasie pracy własnej. Praca z materiałami Montessori to główny punkt dnia, kiedy dzieci używając pomocy same doświadczają i odkrywają. Zdobywanie nowych umiejętności jest dla nich poważnym zajęciem, dlatego mówimy o ich pracy a nie zabawie. Są skupione i w pełni oddane temu co robią, bo same decydują z czym, kiedy i gdzie pracują. Uczą się angażując swoje zmysły. Ich aktywność poprzedzona jest indywidualną lekcją nauczyciela, który po prezentacji oddala się dając dziecku przestrzeń do uczenia się na swoich błędach.

Inna rola nauczyciela

W placówkach montessoriańskich możemy spodziewać się odmiennego podejścia. Tu nauczyciel skupia się najpierw na każdym dziecku z osobna. Obserwuje go i dzięki temu proponuje mu pomoce, które są adekwatne do jego zainteresowań i potrzeb. Również realizuje podstawę programową, tylko kolejność i zakres treści edukacyjnych są dostosowane do dziecka. Nauczyciel w przedszkolu Montessori jest bardziej wychowawcą podążającym za dzieckiem, szukającym sposobu, aby zaspokoić wewnętrzne rozwojowe pragnienia dziecka.

Zdecydowanie grupy mieszane wiekowo

W grupie przedszkolnej są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Dzięki idei grupy różnowiekowej wychowawca montessoriański kształtuje relacje między dziećmi w taki sposób, aby grupa była dla nich źródłem poznawania różnych wartości. Dzieci młodsze obserwują starsze, czerpią od nich inspirację i uczą się poprzez naśladowanie, natomiast dzieci starsze pomagając młodszym rozbudzają w sobie wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, ćwiczą opanowywane umiejętności oraz wzmacniają wiarę we własne siły. Taki model grupy sprzyja także rozwojowi własnym tempie, a nie w tempie rówieśników.

Dlaczego potrzebujesz edukacji Montessori dla swojego dziecka?

Dzieci Montessori wyrastają na pewnych siebie, samodzielnych, niezależnych znających swoją wartość uczniów. Wiedzą jak zdobywać wiedzę, jak się uczyć. Chcą tego, kochają zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności. Z pasją podchodzą do życia. Znają siebie. To wszystko staje się bezcennym fundamentem dającym im szanse na szczęśliwe dorosłe życie. To jak będą postrzegać siebie w dzieciństwie zostanie z nimi na zawsze.


Niepubliczne Przedszkole Montessori Dzwonek
tel: 792 774 905
kontakt@dzwonekmontessori.pl
000 000 000