Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Dla 6-latków prowadzimy roczne przygotowanie przedszkolne.
Jeśli są Państwo zdecydowani zapisać dziecko do naszego przedszkola prosimy o pobranie (plik DOC lub PDF) i wypełnienie ankiety.
Wypełnioną i podpisaną ankietę można przesłać pocztą, dostarczyć osobiście, lub zeskanować i przesłać przez e-mail.
Kolejnym etapem rekrutacji jest spotkanie rodziców z dyrektorem przedszkola.

Serdecznie zapraszamy!


POBIERZ ANKIETĘ

Niepubliczne Przedszkole Montessori Dzwonek
tel: 792 774 905
kontakt@dzwonekmontessori.pl
000 000 000