parallax background

SZKOŁA


Otwieramy pierwszą niepubliczną szkołę alternatywną w okolicy. Damy dzieciom możliwość kontynuowania nauki w duchu Montessori. Zadbamy o rozwój talentów, wesprzemy poczucie własnej wartości, będziemy uczyć odpowiedzialności, samodzielności oraz zdobywania wiedzy. Zapewnimy dzieciom bezpieczne miejsce wolne od rywalizacji i porównywania, gdzie nauczyciel zamiast oceniać podąża za dzieckiem i jego potrzebami.

Jak będzie wyglądać edukacja w naszej szkole Montessori?

- tworzymy grupę mieszaną wiekowo (6-10 lat), której liczebność nie przekroczy 20 dzieci, co motywuje do nauki, podnosi efektywność uczenia oraz korzystnie wpływa na rozwój społeczny
- zindywidualizowany program nauczania oparty na podstawie programowej – każde dziecko pracuje samodzielnie, wykorzystując w toku pracy znajdujące się w klasie pomoce Montessori;
- lekcje odbywają się w małych grupkach (3-5 osobowych) lub indywidualnie;
- dzieci uczą się przez własną aktywność doświadczając i eksperymentując;
- zadania utrwalające wiedzę uczniowie wykonują w szkole mając na to tydzień od poznania nowego materiału;
- swoboda poruszania się i pracy w klasie: dziecko samo wybiera miejsce, w którym chce pracować lub się uczyć;
- nauczyciel jest przewodnikiem i mentorem: przygotowuje środowisko pracy dziecka, wspomaga wysiłki, które ono podejmuje. Nie ocenia, nie przyspiesza, nie gani;
- koncentracja na ciekawości i rozwiązywaniu problemów: dziecko może pracować nad nurtującym je zagadnieniem tyle czasu, ile chce;
- brak ocen i rywalizacji: nie wystawia się uczniom ocen wyrażonych stopniem. Ocena ma charakter opisowy
- j. angielski odbywa się każdego dnia w oparciu o metodę immersji – zanurzenia w języku
- dbamy o potrzebę ruchu i kontaktu z naturą umożliwiając dzieciom codzienne spędzanie czasu na zewnątrz
- zajęcia odbywają się w godzinach 8.30 -14.30 uwzględniając godzinną przerwę na zewnątrz, obiad i zajęcia popołudniowe (m.in. plastyczne, muzyczne, językowe, ruchowe)
- dzieci mogą pozostawać na Dzwonku od 7.00 do 17.00 (poranny i popołudniowy czas świetlicowy)
- możliwość kontynuacji nauki w kolejnych klasach: 4-6 i 7-8.

Wysokość czesnego na rok szkolny 2020/2021 wynosi 480zł/miesięcznie. Istnieje możliwość wykupienia obiadów.

Szkoła Montessori, czy to zda egzamin?

Każdy z nas przyzwyczaił się do myśli o prywatnych przedszkolach, ale szkoła niepubliczna to jednak dla wielu z nas zupełnie niekonwencjonalny sposób edukacji. Przecież szkół publicznych jest wiele, a każde dziecko ma zagwarantowane miejsce w jednej w nich. Jednak to co daje palcówka Montessori jest warte choć rozważenia przez każdego rodzica.

Po pierwsze brak podziału na klasy. Po drugie brak ławek. Po trzecie brak podziału na przedmioty. Brzmi dziwnie, czy znajomo? Brzmi jak system w Finlandii, to znaczy ten, który właśnie ma być tam wprowadzony. Rezygnacja ze sztywnego podziału na przedmioty.

Klasy 1-3 są połączone. Tak więc trzecioklasista wciąż chodzi do tej samej klasy, ale realizuje program klasy 3. Podobnie jest ze starszymi uczniami. Dalej tworzone są odziały 4-6 oraz 7-8. Klasą opiekują się dwie nauczycielki, a lekcje prowadzone indywidualnie. Jak to możliwe przy kilkunastu dzieciakach? Tak, że w tym systemie, nauczyciel tylko pokazuje i wspiera ucznia, który uczy się sam. Albo uczy się od starszych kolegów i koleżanek.

Zamiast książek i ćwiczeń materiały Montessori. Uczeń sam odkrywa sekrety przyrody i tajemnice nauki korzystając z pomocy, w które wyposażone jest sala. Lekcje często odbywają się w plenerze, bo gdzie lepiej niż na świeżym powietrzu uczyć się przyrody? Zwłaszcza mając wokół takie bogactwo naturalne, jak na Dzwonku.

Uczniowie uczą się w szkole, a w domu odpoczywają. Zajęcia trwają między 8.30, a 14.30.
Dzieci aktywnie zdobywają naukę podczas dwóch tzw prac własnych – porannej i popołudniowej. Przy czym popołudniu zadbamy bardziej o rozwój artystyczny, muzyczny, sportowy i powtórzymy, zdobytą dziś wiedzę, by po szkole mieć czas na relaks i swoje pasje.

Zapewnimy świetlicę. Tym rodzicom, którzy potrzebują opieki dla swoich dzieci dłużej niż zajęcia szkolne oferujemy pracę naszej placówki od 7.00 do 17.00.

Szkoła wolna od rywalizacji i porównywania, bo pozbawiona punktowych ocen. Jak więc to możliwe, że dzieci chcą się uczyć i realizują program, a nawet go poszerzają? Dzięki pasji i wewnętrznej motywacji, która jest w każdym z nas, dopóki nie zostanie zniszczona metodą nakazów, zakazów i gróźb. Czy pamiętacie radość z rozpoczęcia szkoły, kiedy mieliście 7 lat? Tak może zostać jeśli nauczyciel pozwoli dziecku rozwijać się w swoim tempie, wspierając, a nie oceniając dostrzegając jego pasje i talenty oraz tworząc miejsce, w którym będzie mógł je rozwijać.

Klasówki i sprawdziany? Nie w klasycznej formie. Uczeń podchodzi do sprawdzianu wtedy, kiedy jest na to gotowy, po to by pokazać co umie, a nie po to by zostać „przyłapany” na tym o czym zapomniał. Bo czy 5 na kartkówce zawsze oznacza, że świetnie opanowaliśmy materiał, a 3, że się nie przyłożyliśmy? A może się zestresowaliśmy, mieliśmy za mało czasu, źle się czuliśmy, albo po prostu mieliśmy zły dzień? A odpytywanie przy całej klasie? Nie każdy z nas jest stworzony do wystąpień publicznych, a popełnienie błędu, na który wszyscy patrzą na pewno nie dodaje nam skrzydeł. Dość ważną kwestią jest to, że uczniowie sami planują swój tydzień i dzień w specjalnym planowniku. Po czym rozliczają się z realizacji planu! Uczy się w ten sposób organizacji czasu pracy, ale i prawdziwej odpowiedzialności za powierzone im zadania. Praca, która jest naszą pasją jest dużo efektywniejsza, tak samo nauka, która swój początek ma w dziecku, w jego motywacji i zainteresowaniach przynosi większe owoce.

Poza rozwojem intelektualnym dbamy o rozwój ducha, osobowości, poczucia własnej wartości. Dzięki nauce opartej na własnej aktywności, filozofii samodzielnie dostrzeganego i naprawianego błędu wychowujemy dzieci wierzące w siebie i swoje możliwości, potrafiące rozwiązywać problemy, popełniać błędy i zdobywać wiedzę

Stawiając na roczniki mieszane wiekowo wspieramy rozwój społeczny i emocjonalny kształtując przyszłych dorosłych, którzy potrafią współpracować, ale i wyrazić swoje zdanie, nie tylko podziękować, ale też przeprosić oraz rozmawiać o swoich uczuciach.

Czy to działa?

Wszystko to, co opisałam, może wydawać się mocno utopijne. Maria Montessori wierzyła w to, że dzieci z założenia są dobre i pełne pasji, a szkoła często to psuje. Trudno się z nią nie zgodzić. Jednak często teoria teorią, a praktyka praktyką.

Na świecie jest tysiące przedszkoli, szkół podstawowych i średnich opierających się na pedagogice Montessori, które istnieją od lat i wypuszczają w świat wielu kreatywnych, otwartych ludzi takich jak: założyciele Google: Larry Page i Sergey Brin, twórca Amazon: Jeoff Bezos, założyciel Wikipedii: Jimmy Wales, światowej sławy wiolonczelista: Yo Yo Ma, była redaktor naczelna Washington Post: Katherine Graham, pisarz Gabriel Garcia Marquez, aktor George Clooney, czy książęta brytyjscy William i Harry.

A w Polsce? W dużych miastach już od nastu lat otwierają się kolejne szkoły podstawowe, a nawet licea, które cieszą się dużym zainteresowaniem. To znaczy, że nasze dzieci również mogą wychowywać się w duchu Montessori, by jako młodzi dorośli świadomie wybrać kierunek studiów, które będą ich pasją, spełnieniem zapewniającym rozwój swoich talentów.

Czy zatem warto wziąć pod uwagę szkołę Montessori? Czy wybrać coś „nowego”? Zapewne wielu z nas rodziców pomimo narzekania i niezadowolenia wybierze szkołę konwencjonalną, ale wierzę, że są już w naszej okolicy rodzice, którzy wykażą się odwagą i dołączą do nas tworząc z nami nowe podejście do wychowania i edukacji naszych dzieci.

Niepubliczne Przedszkole Montessori Dzwonek
tel: 792 774 905
kontakt@dzwonekmontessori.pl
000 000 000